Vindkraftverkens utveckling och påverkan

Frågan om vindkraftens vara eller icke-vara som förstklassig energiproducerande källa har till största delen handlat om en kostnadsfråga, då problematiken till stor till handlat om dess kostnadseffektivitet gentemot andra elförsörjnings tekniker. Det har av den anledningen bidragit till svårigheten att fullständigt anammas som ett förstaklassigt val inom elproduktion.

Europa är ledande i världen i utvecklingen där Tyskland är det land som producerar mest. Tillväxten av denna teknik har visat sig mycket god och stora ekonomiska insatser görs för att underlätta utbyggandet av tekniken. Fördelen med vindkraften i den skandinaviska regionen är de långa kustremsor och de öppna landskap som gör sig framträdande i vår natur. Den svenska regeringen har till 2020 som mål att 49 % av elförsörjningen ska vara förnyelsebar, detta är nödvändighet för en framtida hållbar utveckling.

I dessa tider när det är många diskussioner om nederbörd, risk för fuktskador av extremt allvarlig natur, energialternativ och så vidare är det skönt att forskningen går framåt.