Unga intresserar sig för miljön

I somras anordnades för 24:e året eventet Miljötinget där unga samlas för att lära sig mer om miljö, miljöfrågor och lösningar.

761694-recycling-to-keeping-the-environment-cleanNågot som varit ett hett ämne på sommarens upplaga av Nordens största miljöevent Miljötinget i Borlänge är under temat överkonsumtion. Till exempel har vi tidigare tagit upp hur den ständigt ökande köttproduktionen är en av de största miljöbovarna då nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser kommer från djurproduktion i form av metangaser (läs mer). Och det var precis den typen av diskussion som bland annat fördes även under Miljötinget 2014.

Nominerat till pris i EU

Ungdomarna som besöker eventet Miljötinget är inte politiskt bundna, utan eventet anordnas fristående från politiken av Landstinget Gävleborg, Region Dalarna och värdkommunen Borlänge. Och under dagarna som tillställningen hålls får deltagarna gå på föreläsningar, delta i workshops med olika teman och under de tre dagarna som eventet hålls bjuds deltagarna även på flera artistuppträdanden (Källa). Men under 2014 års Miljötinget var det inte artisterna som flick flest applåder, det fick istället Centerpartiets Fredrick Federley. Han befann sig i Bryssel i EU-parlamentet och besökte eventet via videolänk där han avslöjade att Miljötinget var nominerat till ett av EU:s medborgarpris. Och det fick sannerligen mycket jubel från publiken.

Engagerade i hållbar utveckling

Ungdomarna som deltog i eventet hade alla olika anledningar till att vara där. Vissa var intresserade av att lära sig mer om solenergi och andra hoppades bara på att få lära sig mer om miljön i allmänhet, men något som var gemensamt för alla stod klar. Alla på eventet var eller ville engagera sig i hållbar utveckling. För syftet med eventet är ju precis det: att öka kunskapen om klimat- och miljöfrågor och dessutom tillhandahålla rätt verktyg för att unga människor ska kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen. Kanske är det just därför som eventet riktar sig till ungdomar i åttonde och nionde klass samt till gymnasieeleverna i Dalarna och Gävleborg – för sanningen är ju att ungdomarna är de som kommer att styra över miljöns framtid, och då måste de lära sig.