Solvärmepump och klimat

Något som verkligen blir allt mer populärt är solvärmepumpen, troligen som ett direkt resultat av den stora miljö- och klimatdebatten som råder.

Solvärmepumpar har flera fördelar, bland annat att de är fördelaktiga ekonomiskt och att de är bra för naturen. Det är framför allt det senare som uppmärksammats ur flera olika aspekter och det finns goda skäl att tro att solvärmepumpen kommer att finnas i var och varannan mans hem inom en överskådlig framtid.

De som forskar kring det framtida klimatet enas nästan alla om att en solvärmepump är ett av de absolut bästa sätten att integrera privatpersoners leverne i kampen för en bättre miljö för alla världens invånare. Det handlar egentligen mycket om att göra klimattänkandet till en vanesak.