Rädda klimatet med enkla åtgärder

Klimatpåverkan är ett ämne som ständigt är på tapeten och som många av oss nog funderar på någon gång då och då. Sverige har minskat sina klimatpåverkande utsläpp men trots detta så räcker det inte. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken och göra vad vi kan för att rädda klimatet.

Totalt har Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskat med 27 procent sen 1990 vilket är bra men det är långt ifrån tillräckligt. En stor bov i dramat med klimatpåverkan har varit utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler. Detta beror framförallt på att många värmde hus med olja förr. För att utsläppen ska fortsätta minska behöver alla använda sig av ett klimatvänligt alternativ till uppvärmning såsom luftvärmepump. En luftvärmepump kan du köpa på https://nkve.se/.  Om alla använder sig av luftvärmepumpar istället oljeuppvärmning kommer koldioxidutsläppet från uppvärmning av boende hamna på noll.

Bovar för klimatet

klimatFörutom uppvärmning så finns det några andra bovar i dramat om klimatpåverkan. Transport är även något vi alla behöver börja tänka på. Inrikes transporter står för en tredjedel av Sverige utsläpp. Många har bilar som de kör med flera mil om dagen. Är du en av dem behöver du börja tänka till. Har du möjlighet att cykla till jobbet är det en bra idé. Kanske kan du samåka med en kollega så att inte båda behöver ta bilen varje dag. En annan sak som påverkar klimatet är vårt köttätande. Du behöver inte nödvändigtvis bli vegetarian men det kan vara bra att köra några vegetariska dagar i veckan för dig och familjen. Om vi alla minskar vårt köttätande kommer det bidra mycket till en bättre värld.

Netto-noll 2045

År 2045 är målet att Sverige ska nå netto-noll utsläpp. Detta innebär att utsläppen inom Sverige ska vara minst 85 % lägre än år 1990. För att nå detta behöver vi alla hjälpas åt så tänk på klimatet i din vardag.