Mer miljötänk hos företagen

En viktig del i samhällets miljöarbete är att offentlig sektor och privata företag är med på noterna. Mycket görs redan från deras håll men de måste börja tänka ännu mer på miljön i alla led.

Nu ska svenska myndigheter satsa mer på miljön när de gör upphandlingar, skriver Göteborgs-Posten.
Civilministern säger att man exempelvis måste se till att de varor som den offentliga sektorn köper in är miljömärkta och giftfria. Varje år upphandlar svenska myndigheter varor och tjänster för 635 miljarder kronor och man anser nu alltså att det behövs ett strategiskt tänk för hur pengarna ska användas, med mer fokus på miljön. Den strategi som regeringen ska ta fram kommer att innehålla tips om hur myndigheter kan arbeta för att ändra tänket kring de offentliga inköpen.

Företagen blir miljöcertifieradearbete-kontor-jobba

Det är dock inte inom den offentliga sektorn som man behöver tänka mer på miljön i sitt arbete. De flesta företag, stora som små, måste börja ta mer hänsyn till miljön i alla skeden. Något som många företag satsat på är att stärka sitt miljöarbete med en miljöcertifiering av ledningssystemet. Med den här miljöcertifieringen har de fått ett systematiskt sätt att arbeta med påverkan på miljön och många av dem som fått en miljöcertifiering har fått den genom intertek.se.

Måste bli lättare med klimatkompensation

Många argumenterar också för att regeringen måste göra det lättare för de svenska företagen att klimatkompensera. Man har i dagsläget en möjlighet att få göra avdrag för företagets egna utsläpp men det finns de som vill att en avdragsrätt ska gälla även för de utsläpp som skett hos företagets underleverantörer. Några av dem som står bakom att avdragsrätten ska gälla på en bredare front är både experter, näringslivet och vissa myndigheter. Läs mer.