Ät kött men tänk på miljön

Människan har ätit kött i urminnes tider. Men vårt köttätande har ökat oerhört mycket de senaste åren och vår djurproduktion är en utav de största miljöbovarna. Den som värnar om miljön bör alltså sluta äta kött. Det kan dock vara svårt att gå över till en helt vegetarisk diet. Det finns därför några saker man kan göra för att äta kött på ett mer klimatsmart sätt.

Nötköttet är den största miljöboven av alla. Nästan 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer från just djurproduktionen. Produktionen står alltså för mer utsläpp än transportsektorn. Får och nötdjur orsakar de största utsläppen eftersom att det vid deras fodersmältning uppstår mycket metangas.  Men hur gör man då om man vill fortsätta äta kött och ändå vill tänka på miljön?

Något som är mer miljövänligt är att äta viltkött. De vilda djuren är en del av det naturliga ekosystemet och har inte massproducerats. Är man intresserad av att börja jaga finns ett stort utbud på activeoutfit.semed tillbehör till jakten. Ett annat tips är att äta mer gris och kyckling eftersom att de orsakar ett betydligt lägre utsläpp. Däremot orsakar det foder de äter en hel del utsläpp. Odlas fodret dessutom på avskogad ny mark, frigörs mycket kol och detta påverkar klimatet negativt.

Vad gäller transporterna av kött så spelar de inte lika stor roll i utsläppet som man kanske tror. Eftersom att djurhållningen orsakar så stora utsläpp, blir transporten endast en liten andel.

Egentligen borde vi människor kunna dra ner drastiskt på vårt köttätande. I Sverige äter vi i genomsitt 85 kilo kött och chark varje år. Köttätandet har ökat med hela 40 procent sedan 90-talet. I framtiden kan det finnas möjlighet att äta odlat kött. Forskare ser att detta alternativ skulle vara det bästa sättet att minska utsläppet, spara vatten och säkra vår livsmedelsproduktion. Målet med det odlade köttet är att tillslut kunna tillverka köttet med mindre energi än vad korna gör. Det är tänkt att köttet ska rikta sig till genomsnittkonsumenten. Det kan dock dröja tjugo år innan det odlade köttet når affärerna och vissa tror att de aldrig kommer att göra det.