Kom längre med en elcykel

Att cykla är på många sätt det idealiska sätter att färdas på: man släpper inte ut några farliga ämnen alls, och dessutom får kroppen nyttig motion. Problemet är väl framför allt att man kan få lite väl mycket motion: det kan helt enkelt vara ansträngande att cykla längre sträckor, framför allt om man måste ta sig uppför många backar under cykelturen. Med en elcykel slipper man detta problem.
Tekniken och principen för elcyklarna är inte ny. Postens brevbärare har länge använt elcyklar på vissa sträckor, för att skona brevbärarnas ben. Principen att utrusta en cykel med en extra motor som kan ge skjuts i branta backar och på längre sträckor gav upphov till dagens mopeder: från början var de cyklar med hjälpmotorer. Dessa motorer var dock bensindrivna, vilket inte är att rekommendera idag, varken av miljömässiga eller ekonomiska skäl. Det är först under senare år som cyklar med eldrivna hjälpmotorer blivit tillgängliga för den breda allmänheten.
Förutom att de gör det möjligt att ta sig längre utan att använda sig av färdmedel som drivs av fossila bränslen är elcykeln även en stor hjälp för många äldre. Att cykla är för många ett glädjeämne i vardagen, men det är inte alltid som benen räcker till, framför allt inte i uppförsbackar. Med en hjälpmotor får man en extra skjuts när det behövs. Motorn ersätter dock inte trampkraften helt och hållet. Det är alltså fortfarande en form av motion att cykla på en elcykel, det motorn bidrar med är att öka cykelns räckvidd.