Från frivilligt till tvingande

Vad innebär hållbarhetsrapporten som stora företag numera måste lämna in varje år? Varför är detta viktigt och vilka har arbetat med detta frivilligt i flera år?

Det blir allt viktigare för företag att visa vad de gjort för att hjälpa till med miljön, och kompensera för det de gör som förstör delar av miljön. I ett tidigare inlägg skrev vi om hur företag nu fokuserar på att bland annat bli miljöcertifierade i allt från ledningssystem till processer och leverantörsled. Något som är mycket värdefullare än man kanske först kan

tro.

Redovisa hållbarhetsarbetet är numera tvingande

blommaI en artikel i Dagens Nyheter går det att läsa om hur en ny lag nu tvingar större företag att faktiskt redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det är många stora företag som redan har hållbarhetsredovisat i flera år, just för att de vet att det är goodwill och värdefullt på flera många olika sätt i längden. Ett exempel på ett sådant företag är bland annat H&M. Men nu måste alltså alla storbolag göra detsamma. Det innebär följande:

Företagsledningen ska varje år berätta hur de, på arbetsplatsen och hos underleverantörer, arbetar med:

  • mänskliga rättigheter
  • mångfald
  • sociala frågor

Det är från och med januari i år som lagen gäller att företag med minst 250 anställda och hög nettoomsättning årligen måste redovisa hur de jobbar med allt från mångfald till miljö, sociala frågor av olika sort samt jämställdhet och mänskliga rättigheter mot korruption. De ska dessutom i sin policy kring frågor som dessa, beskriva vilka som är de största riskerna som är kopplade till den egna verksamheten samt hur arbetet med just detta finns i bolagets affärsmodell. Det är något som regeringen vill ska bidra till en bättre möjlighet för medborgare, anställda och investerare med flera att följa upp och utvärdera företagets arbete. Det ska dessutom kunna göra så att fler välinformerade beslut tas kring vilket företag man vill investera i eller samarbeta på olika sätt med.

Tanken med detta är att just hållbarhet och arbetet med detta ska bli till en ledningsfråga. Men det är ju även så att dåliga beslut och sämre sortens publicitet kan undvikas på ett lättare sätt om även företag vet vilken information som de faktiskt måste lämna ut om sitt hållbarhetsarbete. Svenskt Näringsliv menar att den nya lagen inte är adekvat eller anpassad för icke-vinstdrivande verksamheter samtidigt som andra menar att reglerna inte är tillräckligt tvingande och att det finns risk för selektiv information från företagen.