Välkommen till Klimatforum!

Kontakt

Vi brinner för miljöfrågor och allt där till! Därför skulle vi uppskatta om du ville dela med dig av dina åsikter till oss. Kanske har du ett tips på hur man blir mer miljövänlig i sin vardag?

Hör av dig till oss! Du når oss lättast på mail: kontakt@klimatforum2009.se


Värna om miljön

Ingen kan nog ha undgått att märka de miljömässiga utmaningar som världen och Sverige står inför. För även om man var och varannan dag hör talas om att vi alla måste hjälpas åt för att förbättra jordens natur och klimat, är det få som faktiskt har förmågan att ta detta till sig.

När det väl kommer till kritan är det alldeles för få som faktiskt tar detta problem på allvar, både på en personlig nivå men även på en högre politisk och ideologisk nivå. På ett personligt plan måste man komma ihåg att även om det inte räcker med att en person släcker lamporna hemma eller källsorterar, så finns det faktiskt en tanke bakom ordspråket ”många bäckar små”. Alla måste helt enkelt börja ta sitt ansvar när det kommer till vår miljö och hur vår jord mår. När det kommer till en högre politiskt och ideologisk nivå gäller det både att politikerna förstår problematiken och verkligen tar i med hårdhandskarna för att rädda vår miljö och vår jord. Visst införs det regler för att främja miljön och lagar för att motarbeta miljöförstöring – men det går för långsamt och görs för lite. Även företag, stora som små, måste ta sitt ansvar för miljön och aktivt arbeta med CSR (Corporate Social Responsibility).

En internationell fråga

Det är alltså inte bara vi Sverige som måste börja at ett ansvar, utan det är hela jordens befolkning som måste börja öppna ögonen och agera. En individ kan självklart inte dra hela lasset själv, och det kan inte ett land heller. Frågan måste lyftas i EU och globalt. Om allt fler människor världen över börjar reflektera över sin vardag och hur vi konsumerar så kan vi utan tvekan gå ett steg i rätt riktning.

Oavsett hur stort eller litet du har möjlighet att påverka hoppas vi att du förstår betydelsen av att agera. Varje miljövänlig handling har ett värde, och det är något som alla borde påminna sig själva om lite oftare.